Вътрешна ревизия

Лили работеше в една от големите банки в страната. От близо пет години отговаряше за централния паричен трезор. Беше започнала работа първо като секретарка на шефа на местния клон. Обслужваше прищявките му, които освен в криви усмивки и опипване се простираха и до снабдяването със здравословна храна. След година Лили му омръзна и беше повишена в касиерка. Работеше с клиенти, кой от кой по-луди. Жената беше способна и след още година я преназначиха да отговаря за паричния център. При нея постъпваха оборотите, като отговаряше за наличността на различните валути и книжа. Беше понеделник в началото на месец март и Лили се зае с традиционната ревизия. На 28 години беше ходещ калкулатор. Щракаше по клавиатурата на преносимия компютър от около половин час, когато при нея надникна касиерката от паричния салон Меги.


За Да прочетете секс разказа моля изпратете смс с код "bgsexrazkaz" на 1092 цената е 2.40лв с ддс 1092 (2.40лв.)