Да тренираш някои части

Матиса беше шестнайсе годишна девойка. Малко свита и срамежлива въпреки перфектното си тяло и лице. За да преодолее своята несигурност майка й я записа на балет. Момичето беше тренирало модерни танци, плуване, три години ходи и на балет, но от няколко месеца не посещаваше никакви извънкласни занятия тъй като се преместиха в нов град. Матиса все още се нагаждаше към новото училище. Една нейна съученичка ходеше на балет в същата школа, където я беше записала и майка й. Матиса остана доста учудена, на думите на другото момиче, което само се беше захилило след като разбра, че ще се виждат на балет. В сряда Матиса се приготви и отиде в студиото. Тъкмо си обличаше трикото, когато й се стори, че чу гласа на майка си. Промъкна се тихо по коридора и видя как жената влезе в кабинета на директора. Приближи се и започна да шпионира през стъклото, полузалегнала.
За Да прочетете секс разказа моля изпратете смс с код "bgsexrazkaz" на 1092 цената е 2.40лв с ддс 1092 (2.40лв.)