Да чукаш доцент и студент в един ден

Десислава Иванова беше 28-годишна асистентка в Софийския университет. Водеше упражненията на първокурсниците, учещи Старобългарска литература. Руса, слаба, с палави тъмни очи, Деси си беше пробила път в научните среди главно, чрез покровителството на доцент д-р Веселинов, с който спеше от три години. И днес в края на деня, понеже беше петък, в университета почти не бяха останали хора. Деси влезе в катедрата по литература, остави книгите, които носеше и седна на едното от бюрата. Защрака по клавиатурата на компютъра. След десетина минути сградата съвсем притихна. В катедрата влезе доц. Веселинов. Усмихна се хитро и без да каже нищо застана зад Деси, хвана косата й, дръпна назад главата й и впи устни в нейните. Деси въздъхна и прегърна през врата мъжа.
За Да прочетете секс разказа моля изпратете смс с код "bgsexrazkaz" на 1092 цената е 2.40лв с ддс 1092 (2.40лв.)