Заключени врати, отворени крака

Замъка беше стар и зловещ. Цялата му една страна беше обрасла с бръшлян. Двукрилата стара врата се отвори със скърцане. Младото момиче влезе тихичко и се огледа.-Ехоо, има ли някого?Изминаха няколко минути, докато Мери чу стъпки. Видя по тъмния коридор към нея да идва мъж на средна възраст.-Добър ден, аз съм Мери. Изпращат ме от агенцията за подбор на персонал. Идвам за мястото за камериерка.-Здравейте, аз съм лорд Смоулс. Наричайте ме само лорд Ричард.Мъжът беше стигнал до нея и подаде ръка. Мери я стисна леко. Мъжът продължи да стои и да я гледа очаквателно. Момичето се сети за наставленията на фирмата, която я изпрати за работата и приклекна в нескопосан реверанс. Явно мъжът остана доволен. Завъртя се и каза:-Последвайте ме. Ще ви покажа стаята ви, а Терънс ще ви разведе и ще ви запознае с работата, която ще вършите.
За Да прочетете секс разказа моля изпратете смс с код "bgsexrazkaz" на 1092 цената е 2.40лв с ддс 1092 (2.40лв.)