Секс в лудницата

Мърфи работеше като санитар и пазач в заведението за душевно болни деца от близо пет години. За това време беше видял от ужасни, по-ужасни неща в дома. Беше се научил да не обръща внимание на писъците и боя, който се разиграваше между питомците в заведението, които се оставяха на самотек за през нощта. Понякога стаите се заключваха, но само понякога. Година след година в Мърфи се разви интерес към новите попълнения от женски пол. И сега следеше с поглед новото момиче, през решетката на коридора, отделящ го от останалите. Беше по нощница. Чорлава и въртяща диво очи. Клатушкаше се на краката си, все едно е на лодка. Зад ъгъла изскочи местния побойник и се хвърли на момичето. Събори я по очи и започна да я налага. Мърфи само наду една свирка, с която ги разгонваше. Психично нестабилни, но не и глупави децата бързо бяха разбрали, че свирката означава неприятности и затваряне в изолация. Момчето спря да удря в гърба новото момиче, погледна към Мърфи, който му кимна леко. Момчето не губи време, а запретна нощницата на момичето, издърпа надолу гащичките й, разтвори краката й и пъхна ръка между тях. Явно стисна силно, тъй като малката извика един път. Побойникът смъкна бързо своите широки панталони, прилични на пижама и намъкна едрия си хуй в малката. Започна да я чука бързо и дълбоко, докато тя се опитваше да го отхвърли от себе си. Когато свърши и поля дупенцето и путката й със сперма, само се ухили, ритна я веднъж и се скри. Чак тогава Мърфи взе ключовете и отвори решетката. Влезе бързо и тихо и измъкна, влачейки по пода за едната ръка момичето. Вече на безопасно в банята към стаичката на пазача Мърфи се обърна към момичето:
За Да прочетете секс разказа моля изпратете смс с код "bgsexrazkaz" на 1092 цената е 2.40лв с ддс 1092 (2.40лв.)