Секс в манастира

олина беше млада послушница в манастир. От малка отдадена на вярата, тя последва вътрешния си повик и на 20 години постъпи в един женски манастир в затънтена френска провинция. Комплекса беше много уединен. Най-близкото селце беше на 10 километра. В близост до него на два километра имаше и мъжки манастир, но монасите и монахините се виждаха много рядко. Обикновено по Коледа и Великден всички ходеха на службата в селото, където идваше свещеник от висшия клир. Поли беше от около два месеца послушничка, като денят й минаваше в молитви и работа в градината и кухнята. С остригана късо коса, покрита глава и свободно расо, младото момиче почти не се различаваше от останалите сестри. Всяка седмица някои сестри излизаха в гората до манастира да събират билки. Този ден игуменката извика Поли, за да й съобщи, че сестра Мария е болна и тя трябва да я замести при събирането на растения. Заръча й много да внимава и да се държи близо до другите сестри. Поли смирено се съгласи. Взе полагащата й се торба и излезе с другите. Щом прекрачиха портите на манастира очите на всички заблестяха с подновен ентусиазъм. Повечето от монахините си свалиха покривалата за глава, повдигнаха полите на робите си и затичаха като момиченца под топлото слънце. Поли се поогледа тревожно и забърза след тях. Щом стигнаха в гората, жените се пръснаха, а Поли остана сама. Не знаеше какво се случва, но тръгна по една поляна да търси билки. Не беше набрала много когато стигна до един поток и приседна до брега му да си изяде обяда, който носеше. Докато дъвчеше бавно, нещо изшумоля зад нея. Девойката се стресна и замръзна от страх, като не посмя да се обърне. Започна да се моли безгласно. Чу как някой или нещо се приближава зад нея, докато в един момент топли ръце я хванаха за раменете.
За Да прочетете секс разказа моля изпратете смс с код "bgsexrazkaz" на 1092 цената е 2.40лв с ддс 1092 (2.40лв.)