Да бъдеш секс чудовище

Пламен беше на 22 години и страшно си падаше по компютърни игри. Във всеки свободен момент играеше. Увличаше се по странните измислени светове с елфи и джуджета и безбройните битки между расите. Беше петък и напук на поканите за излизане и купони с приятели Пламен се беше затворил у дома. В апартамента нямаше никой и той беше решил да се отдаде на маратон пред компа. Изпи един редбул, дръпна една трева и заразмахва меча срещу орките на монитора. Какво имаше в тревата Пламката не знаеше, но след десетина минути, играта стана реалност. Той виждаше зеленото поле и ярката червена кръв, която избликваше под меча му, щом посечеше някой неприятел. Заобикаляха го тъмни гори и различни чудовища. Беше човек, но неимоверно силен, с броня, огромен меч и вееща се на вятъра коса. Истина или не той реши да играе до край. След безброй битки, стигна до град на елфи. Тъкмо се настани в една гостилница и видя привлекателна женска, да сервира бира по масите. Когато стигна до него той без да се церемони я дръпна в скута си и започна да мачка циците й през тънкия плат на износената рокля.


-Нещо за пиене, ама по-силничко и си освободи вечерта, че не съм виждал жена от дни, скъпа – прошепна на ухото й Пламен.
Загледа я настойчиво в очите, докато се усмихваше дяволито. Момичето на не повече от 15 години се поогледа, наведе се към него и пошушна:
-След половин час ще те чакам отзад при навеса за конете.
Измъкна се от ръцете му и заситни към бара. Пламен гаврътна две халби и отиде зад хана. Подпря се на една греда и зачака. Не след дълго момичето се показа по пътеката. Пламен я грабна на ръце и я хвърли в купчината слама в ъгъла. Разкопча набързо черния си кожен панталон и запретна полите й. Ухили се като котарак на бялата мека плът на краката и корема й. Плъзна ръце по бедрата и достигна до меките тъмни къдрици между краката й. Момичето надигна таз към него подканящо. Пламен дръпна и скъса връзките на корсажа й, при което двете пълни цици с кафеникави зърна изскочиха навън. Мъжът захапа бързо едното връхче, а после и  другото. Пъхна език в розовата й уста, докато с два пръста проверяваше колко е влажна отдолу. Пламен мислеше и действаше като човек от онова време. В главата му не беше останало нищо от 21 век. Без повече да се бави приплъзна в топлата гостоприемна путка члена си. Заклати я напред назад, като главата на момичето се люшкаше силно. Обхванал бедрата й, с навирени ходила, малката стенеше силно и стискаше раменете на мъжа. Червената набъбнала глава влизаше като в масло в мократа дупка на момичето. Стените й бяха гладки и усещането на триене и горещина изпратиха Пламен към върха на удоволствието. Стиснал силно зърната й, той ги разтриваше между пръстите си. Малко преди да полее вътрешността й със своята сперма, Пламен плъзна ръка по корема на малката и достигайки до клитора й зашава на място с палец. Момичето се загърчи и конвулсиите й застискаха огромния член, надут до пръсване. Като по сигнал Пламен пусна топлата бяла струя в нея, напоявайки вътрешността й. Полежаха малко и сервитьорката се надигна. Изтръска се от сламата, пооправи дрехите и косата си, прати една въздушна целувка на мъжа, все още легнал и избяга в кръчмата. Пламен се отпусна и заспа. Когато се събуди беше вече тъмно. От стряхата на навеса се виждаха премигващи безброй звезди. Мъжът стана, облече си всички дрехи, оправи бронята на гърдите си, наметна плаща и тръгна по тъмната улица. В далечината се виждаше огромен блестящ от факли палат. Не помнеше защо, но Пламен знаеше, че трябва да отиде там. Помнеше нещо за някакво поръчение и май носеше писмо, но не беше отварял дисагите на коня си. Като водеше тихо животното за юздата стигна до портите на двореца. Стражите отпред от расата на елфите само му махнаха да влиза. В двора отведоха коня, а той остана да стиска раницата си в ръце. Появи се невероятно красива елфка.
-Забави се повече от друг път, господарката те чака. Върви след мен.
Мъжът не помнеше за какво става дума, но тръгна след нея. Минаха по криволичещи коридори, през салони обсипани със златни украшения и скъпоценни камъни. Пламен имаше очи само за тънката снага на елфката, която го водеше. Тъмната коса, стигаща до кръста се люлееше плавно при нейните стъпки. Под тънката материя на роклята й, се очертаваха стегнатите бедра, а от деколтето се виждаха облите и бели като сняг гърди. Устните й бяха пълни и извити нагоре във вечна подкупваща усмивка. Стигнаха до един тъмен коридор и елфата го дръпна в тясна стаичка. Без предупреждение се хвърли на врата му, като засмука езика и устните му. Опипваше с ръце тялото му, като стигна до колана му, дръпна токата и навря ръка при пакета му. Обхвана взелия да се втвърдява пенис, като лекичко масажираше топките му. Пламен се остави в ръцете й. Задоволи глада си в гърдите й, с тъмно розови зърна, вирнали се към него. Стройна като млада фиданка жената се извиваше в ръцете му. Застана на колене на пода пред него хвана кура му в нежните си ръце и го поднесе към разтворените си устни. Полека опита върха му, а след това се спусна по дължината с плътните си устни. Засмука леко, а после и по-силно, докато Пламен пулсираше в устата й. Облиза топките му, докато галеше с ръка пениса. Изхлузи бързо фината рокля и се наведе по корем на близката маса. Пред Пламен лъсна нежния й отвор. Гладките бедра и дупе бяха бели, а отвора й розов и влажен. Приближи се и се отпусна и той на колене. Искаше да я вкуси, преди да влезе в тази топлота. Прокара език по цепката й, а елфката отметна глава и по гърба и задните й части се посипаха лъскавите й черни коси. Памен вкара език в нея, докато с палец и показалец разтриваше леко клитора й. Елфата се натисна към устата му, тихо мрънкаща нещо, което мъжът не може да разбере. Усещаше болезнената си ерекция, опряна до крака си. Стана, хвана в ръка твърдия кур и го набута в путката й. Елфката се задвижи бързо, като избутваше дупето си срещу него. Пламен заблъска здраво в стегнатите й дълбини. Усещаше как нещо го дърпа вътре, увлича го, пърха по ствола му. Прохода й ставаше ту по-широк, ту по-тесен, стисвайки го здраво. Кръвта в ушите му шумеше, лицето му беше червено от напрежение, в момента в който вече не издържаше, плътта на елфката около кура му все едно завибрира, тя извика високо и протяжно, докато той изливаше гъстата си сперма в нея. Останал все още без дъх, докато се опомни, Пламен както бе подпрян на масата, видя как елфката се навежда и осмуква хуя му.
-Не гледай така странно. Отдавна не е минавал човек от тук, а запасите ни от вашата течност свършиха преди месец. Има глад в двореца.
Пламен само повдигна вежда. Облякоха се и най-после го въведоха в голяма зала, където на висок трон Пламен видя най-прекрасната и неземна жена. С деликатни заострени уши, червени като кръв пълни устни, сребриста коса, стигаща под дупето и невероятни зелени очи, които отразяваха светлината на свещите, сякаш бяха от друг свят. Пламен се отпусна на коляно за поклон, без да продума подаде свитъка и се оттегли. Тайно се надяваше, че и кралицата ще иска от неговата течност, но разбра, че тя е девица и такава ще си остане. За сметка на това през следващите два дни прави толкова пъти секс, че накрая почти нямаше какво да изпразни. Имаше чувството, че топките му са се сгърчили, но все се намираше някоя жадна елфа, която го изненадваше, дори докато спи. Чука черни като абанос жени, бели като мляко изкусителки от северните народи, с почти бели коси. На тръгване го изпрати отново първата весталка, която го беше посрещнала. Пламен се метна на седлото и препусна извън града. Последното, което помнеше бе как попадна на поляна с мъгла. Събуди се в стаята си в къщи. Беше на стола, чисто гол, монитора тъмнееше. Пламен се погледна и видя няколко червени любовни белези по бедрата и корема си. Протегна се и разтърси схванатия си врат. Хвана в ръка хуя си, но той стоеше като умрял. Влезе в банята и все още се чудеше, каква беше тази трева. Реши, че пак ще си купи от Муки. Струваше си. Само не знаеше защо е гол и има смучки по места, на които не се стигаше сам. Вдигна рамене и си затананика някаква странна мелодия.
Такава трева повече не намери. Дилърът му Муки само се засмя и каза:
-Пич и аз искам такава, ама няма. Ако намериш обади се.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *