Да чукаш доцент и студент в един ден

Десислава Иванова беше 28-годишна асистентка в Софийския университет. Водеше упражненията на първокурсниците, учещи Старобългарска литература. Руса, слаба, с палави тъмни очи, Деси си беше пробила път в научните среди главно, чрез покровителството на доцент д-р Веселинов, с който спеше от три години. И днес в края на деня, понеже беше петък, в университета почти не бяха останали хора. Деси влезе в катедрата по литература, остави книгите, които носеше и седна на едното от бюрата. Защрака по клавиатурата на компютъра. След десетина минути сградата съвсем притихна. В катедрата влезе доц. Веселинов. Усмихна се хитро и без да каже нищо застана зад Деси, хвана косата й, дръпна назад главата й и впи устни в нейните. Деси въздъхна и прегърна през врата мъжа.


-Чаках те, приключи ли за днес, попита Деси.
-Да изпратих закъсалите студенти, да учат в библиотеката от последната ми книга, отвърна Веселинов, докато мачкаше през блузата гърдите на Деси.
Жената се обърна с лице към мъжа, прокара ръце по гърдите му и се спря на чатала. Разкопча бавно колана и го измъкна, след което го захвърли на пода. Стана, отиде до вратата и я заключи отвътре. Бавно се обърна и започна да разкопчава ризата си. Полека се показаха стегнатите й гърди, обвити в розовата дантела на сутиена.Потърка зърната, докато не се втвърдиха и щръкнаха нагоре. Обхвана сама с ръце гърдите си, като ги разтриваше една в друга. Плъзна ръце по талията си, по краката, обратно нагоре и погали през дрехата путката си. Бавно разкопча черния официален панталон, плъзна го по стройните си бедра и го събу. Остана по розови прашки и сутиен с високи черни, официални обувки на краката. Заклати ханш, докато се приближаваше към Веселинов. Вече до него го бутна на стола, разтвори краката му, навири дупе към чатала му и започна да се отърква като разгонена котка. Усещаше с нежната си кожа как кура на доцента се надига. Обърна се с лице към него, погали лицето и шията му, спусна ръце надолу и разкопча панталона му. Смъкна надолу дрехата заедно с бельото. Приклекна и пое в уста надървения хуй. Заблиза бързо главата, спусна се по дължината и пак нагоре, засмука силно, от което пениса на мъжа се напълни с кръв. Погали топките му, облиза ги веднъж, след което се съсредоточи върху бързите движения на поемане колкото може по-дълбоко на хуя му. Веселинов пръхтеше от удоволствие, стиснал в шепа част от косата на Деси, като клатеше допълнително главата й. Мъжът усети, че скоро ще се изпразни в устата й, стиснал зъби замърда с таз срещу топлата уста и шаващ език. За миг целия се скова и изпрати топлата струя чак в гърлото на Деси. Тя продължи да смуче, докато не го изцеди напълно. Стана, отиде до тоалетната, където плю в мивката, изплакна си устата и се върна в стаята.
-Ела тук, скъпа, повика я Веселинов.
Деси послушно се приближи, а мъжът я дръпна в скута си. Разкрачи краката й и напъха два пръста в путката й. Зацелува врата и раменете й, както беше зад нея. Докато забиваше пръсти в нея, разтъркваше и едното й зърно. Деси се заизвива в ръцете му. Задиша учестено. Тогава Веселинов извади пръсти от пусналата сокове вагина и заигра бързо по клитора й. Деси се напрегна още повече, като стискаше силно дръжките на стола. Разтривайки силно гърдата и клитора й, Веселинов захапа жената за врата, започна да ръмжи, което предизвика вибрации и в двамата. В момент на напрежение Деси извика и свърши бурно в ръцете му. Отпуснати, все още един върху друг, Веселинов попита:
-С мен ли ще се прибираш или имаш още работа?
-Трябва да се отбия при майка ми и после ще се прибера, докторе. Ще ме чакаш нали?
-Разбира се малката ми, винаги, отвърна Веселинов и я пусна да стане от стола, където стояха и двамата.
Облякоха се и всеки пое по пътя си. Деси обаче не отиде при майка си, а в един бар, където имаше среща със стара приятелка. Лъжеше Веселинов, понеже беше много ревнив и щеше да иска и той да дойде.
Влизайки в бара Деси видя своята позната, помаха й и се запъти към масата й. По пътя се спъна и за малко да падне, но един симпатичен младеж я хвана. Деси благодари и чак тогава видя, че това е един от студентите, на които преподава. Момчето се казваше Камен и беше двайсет-годишен разгонен жребец, синеок и тъмнокос. Деси му се усмихна, а момчето я прегърна през кръста уж да я подкрепи. Почти стигнали до масата на Деси, Камен, прошепна в ухото й:
-Ще ви чакам отвън до колата ви, след като си свършите срещата.
Деси нищо не каза, само усети как сърцето й се разтуптя по-бързо. През цялата среща с приятелката й, беше разсеяна, едвам говореше и все си мислеше какво да направи. Да се срещне ли с Камен или не. По някое време жените изпиха питиетата си и Деси се надигна да си ходи.
-Съжалявам, скъпа, но трябва да вървя, Веселинов ще ме чака.
-Разбира се, няма проблем и аз ще тръгвам, надигна се и другата жена.
Сбогуваха се и Деси се запъти към паркинга, където беше оставила колата си.Стигна и отключи като си отдъхна след като не видя Камен наоколо. Докато влизаше в колата, някой я хвана за ръката. Деси извика стресната, а Камен я целуна бързо по бузата.
-Не се плашете, аз съм, за малко да ви изтърва, додаде момчето.
Той заобиколи бързо, влезе вътре в колата, протегна се през Деси, затвори и нейната врата и с полутеглене, полубутане я издърпа на задната седалка. Там я натисна по гръб, като хапеше и целуваше лицето, врата и деколтето й. Запъхтян я мачкаше цялата, където свари. Смучеше зърната й, след като разтвори дрехите й. Мачкаше дупето и нещото между краката й.
-От кога си мечтая за това, изпухтя момчето и заби глава между краката на Деси. Пое в уста колкото може от путката й, напъха език в нея, засмука клитора й, поигра си и с дупката на ануса й. Деси само стенеше и се мяташе, колкото й позволяваше малкото пространство на колата. Камен, надървен до пръсване, събу бързо дънките си и намърда кура си в топлата, зачервена путка. Заблъска, както само младите могат, без умора и с устрем към върха. Вадеше почти до края големия си член, след което пак го набиваше до топките, разоравайки вътрешността на Деси. Жената тласкаше хълбоци среу него изпаднала в екстаз от здравото чукане, след толкова време на стари пръсти и полумеки курове. Камен обърна жената, напъха ръка под корема й, надигна я леко и влезе в нея отзад. Чука я силно и дълбоко, докато Деси не започна да скимти, търкайки сама клитора си. С последни тласъци, изцеждайки капките сперма от себе си, Камен докара Деси до върха, при което тя се отпусна безжизнена напред, опряла чело на стъклото на колата. След минути се поосвести, седна, оправи си косата и дрехите и се обърна към Камен, който само я гледаше с подчертан интерес.
-В понеделник ела малко по-рано за лекцията, в моя кабинет. Ще ти дам допълнителни материали за учене, усмихна се Деси.
Излезе от колата, а след нея и момчето. Камен я притисна до вратата, целуна я дълбоко и я пусна. Деси седна зад волана и потегли, усещайки още топлина между краката си. На устните й трептеше лека усмивка, а в главата й се въртеше някаква сентенция от римски автор, че младостта макар и неука, компенсира с ентусиазъм и сила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *