Заключени врати, отворени крака

Замъка беше стар и зловещ. Цялата му една страна беше обрасла с бръшлян. Двукрилата стара врата се отвори със скърцане. Младото момиче влезе тихичко и се огледа.
-Ехоо, има ли някого?
Изминаха няколко минути, докато Мери чу стъпки. Видя по тъмния коридор към нея да идва мъж на средна възраст.
-Добър ден, аз съм Мери. Изпращат ме от агенцията за подбор на персонал. Идвам за мястото за камериерка.
-Здравейте, аз съм лорд Смоулс. Наричайте ме само лорд Ричард.
Мъжът беше стигнал до нея и подаде ръка. Мери я стисна леко. Мъжът продължи да стои и да я гледа очаквателно. Момичето се сети за наставленията на фирмата, която я изпрати за работата и приклекна в нескопосан реверанс. Явно мъжът остана доволен. Завъртя се и каза:
-Последвайте ме. Ще ви покажа стаята ви, а Терънс ще ви разведе и ще ви запознае с работата, която ще вършите.


Мери го последва. До края на деня оглежда замъка и ходи по петите на иконома Терънс, който беше и готвач. Противно на очакваното той беше млад на около 30 години и доста красив. Висок, мускулест и с прекрасни сини очи, които я гледаха хладно. Вечерта Мери си легна, все още притеснена, но все пак доволна, че най-после си е намерила работа. Парите й трябваха, а и за няколко месеца щеше да изкара достатъчно, за да си плати част от студентския заем. Терънс я инструктира след мръкнало, да не излиза от стаите си. Имаше цял апартамент в едното крило, с кухня, спалня и баня. Мери заспа около полунощ. Не знаеше колко време е минало, но някакъв звук я събуди. Тя се стресна и се заоглежда в мрака. Писъкът се повтори отново. Мери настръхна. Имаше нещо странно в гласа, който пак се разнесе. Освен болка, в него се усещаше и стенание, като от дълго чакано освобождаване. Мери се измъкна тихо от стаята и тръгна по коридора. По гласа се ориентира. Стигна до крилото на лорда. В една от стаите светеше. Момичето залепи око на голямата стара ключалка и замръзна. На голяма дървена маса лежеше Терънс. Чисто гол. Лорда също беше гол, с изключение на тъмно червен атлазен халат, който се вееше разкопчан. Хуя му стърчеше надървен от гънките на дрехата. Терънс беше завързан с белезници за масата. На зърната на гърдите му бяха закрепени някакви жици, такива имаше и около топките му и кура. Лорда се приближи към горния край вкара в устата на Терънс два пръста и разтегна устата на иконома. Усмихна се сладко, наведе се и го целуна, като облиза и част от бузата и брадичката му. Изправи се и натисна някакво копче под ръба на масата. Терънс се загърчи и пак издаде писък. Мери видя как топките му и хуя му подскочиха от пуснатия електрически ток. Лордът извади от някъде малък камшик, с множество кожени ресни и започна да бие Терънс по топките и пениса. На иконома явно му харесваше, защото само пъшкаше и опъване каишите, с които беше вързан. Лордът напъха хуя си в устата на мъжа и заблъска вътре. Терънс се давеше и едва дишаше. Лорда изваждаше и опъваше кожата на големия си кур с ръка, а после пак го вкарваше до гърлото на другия мъж. Явно доволен от шаващия език на Терънс, лордът разкопча по една от гривните на ръцете и краката и обърна иконома по лице. Разкрачи го колкото може повече и пак го завърза. Налага с бича задника му, докато не отече и почервеня. Взе бурканче с нещо белезникаво, явно вазелин и намаза задните части на Терънс. Разтворил бузите му, полека напъха в задника му три от пръстите си.
-Стегнат си още май нещо тази вечер. – ухили се лорда.
Изкара от поредното чекмедже нещо метално и заострено. Докато разбере какво става накрайника, събиращ се на върха като конус се озова в дупето на Терънс. Лордът му закачи нещо като ръчка и започна да върти. Конуса в гъза на Терънс започна да се отваря и макар и от далеч Мери видя червения отвор на мъжа отвътре. Лорда взе едно бяло дълго перо и го пъхна в зейналия отвор. Започна да го върти и движи в Терънс, който издаваше скимучещи звуци, докато въртеше задник. Лорда мачкаше топките на Терънс в ръка и явно от време на време стискаше силно. Доволен от стенанията на мъжа на масата, лорда извади полека разширителя. Задния отвор на Терънс се сви леко, но не напълно. Пулсираше зачервен и готов. Лорда лъска малко хуя си, след което се качи на масата и яхна Терънс. Вкара без проблем набъбналия си огромен хуй в него. Вените, по който, заплашваха да се пръснат. Започна да го помпи като машина. В един момент взе камшика и започна да се бичува сам по задника и топките, които стърчаха назад. С рязък вик явно Лорда свърши. Терънс още въртеше дупе. Лорда вкара на мястото на кура си в гъза му метален накрайник и закачи жиците за него. Нагласи някаква скала и пусна тока. Терънс се загърчи и запищя. Мята се сигурно около пет минути, докато не изпусна струя топла белезникава сперма под себе си. Чак тогава лорда извади металния електрически хуй от гъза му. Отвора на мъжа се свиваше и отпускаше бързо в такт с дишането му. Мери се измъкна тихо назад по коридора. Беше уплашена, потресена и възбудена. Прибра се тихо в стаята си. Минаха няколко седмици. Момичето си вършеше работата и почти не виждаше лорда. Една нощ реши отново да ги шпионира. Тъкмо Терънс беше коленичил и смучеше хуя на господаря, когато Мери изпъшка неволно и лорда я чу. Избута Терънс от себе си и отвори рязко вратата. Мери беше замръзнала на колена на пода. Лорда я хвана за едната ръка и я повдигна на крака.
-Такаа, какво си имаме тук. Едно любопитно котенце. Ти скъпа не си ли чувала, че любопитството уби котката.
Стегна пръсти около ръката й и я повлече в стаята. Заключи и пусна резето.
-Терънс извади домакинския комплект. Тази вечер имаме гости.
Мери трепереше на място и не смееше да шавне дори. Лорда я обиколи един път, втори път. Взе един по голям бич и започна да замахва около нея. Беше майстор, трябва да му се признае. Дрехите й паднаха на парцали на пода. Останаха само бикините й. С един рязък удар между краката й и те се сцепиха, като тънката кожа на бича парна Мери точно по клитора. Тя изохка и се сви.
-А не така скъпа.
Отиде до нея и без предупреждение захапа едната й гърда. Стиснал я за врата с ръка, мъжът хапеше и смучеше силно. Зъбите му се сключиха около зърното й и стиснаха. Мери се задърпа, но без успех. Терънс се приближи също и залепна на другата й гърда. Докато я пуснат Мери едва стоеше на краката си. Между срамните й устни беше избила влага, а зърната й бяха набъбнали и зачервени до кръв. Лорда прокара бича между краката й. Изтегли отзад една от кожените лентички и започна да я подръпва напред назад по чувствителната цепка на момичето. Тя несъзнателно се клатеше с движенията му. Терънс я хвана под мишниците й я метна на масата. Завързаха я здраво. Наредиха няколко пакета. Когато ги отвориха Мери видя вътре странни неща. Имаше огромен морков, зелена чушка, шпатула и малка щипка. Докато разбере какво става, беше намазана с вазелин. Двамата мъже бързо разтегнаха и обработиха и двата и прохода. Пръстите галеха леко и натискаха и в путката и в гъза й. Моркова рязко се озова в дупето й, като Терънс продължаваше да го движи напред назад, предизвиквайки тръпки по гръбнака й. Лорда напъха моркова във вагината й, разтягайки плътта й и търкайки го в чушката през тънката й преграда. Щипката се озова на клитора й, като за учудване на Мери, явно имаше някакъв нагревател защото пареше приятно. Мъжете задвижиха едновременно моркова и чушката в Мери, като ту бяха в ритъм, ту единия излизаше в момента, в който другия влизаше. Лорда хвана в свободната си ръка пластмасовата шпатула и започна да бие Мери по настръхналите зърза, от време на време я шляпваше и по защипания клитор. Жената се мяташе като дива. Болеше я и искаше още. След незнайно колко време тя изпищя силно и изпусна струя урина. Мъжете продължиха в такт, докато отворите на Мери стискаха и пускаха в конвулсии зеленчуците. Когато ги извадиха Мери лежеше отпусната като парцал на масата. Беше и все едно какво ще правят с нея. Усещаше само удоволствие. Лорда взе метален вибратор, с прикрепени жици. Пъхна го в жадната путка на жената и включи напрежението. Мери се огъна като дъга. Вика докато не пресипна, а когато най-после извадиха от нея нещото, от путката й изтече поточе от бяла мъзга. Жената припадна назад.
Сутринта Мери се събуди в леглото си. Рязко се изправи. Не можеше да е сънувала. Нощницата й беше цяла, нямаше и следа от разкъсване. Само болката между краката й напомняше за станалото през нощта. До края на престоя й в замъка нищо повече не се случи. Мъжете почти не й обръщаха внимание, а от агенцията й казаха, да не се набива на очи, защото са гейове и не искат да им се натрапват. В деня в който Мери си тръгваше, по-рано от предвиденото, лордът й даде плик с пари, като обезщетение.
-Довиждане Мери. Успех в живота. Тук живеем уединено. Не е за млади момичета.
В този момент на вратата се позвъни Лордът отвори, а отвън го гледаше момче на около 25 години. Стройно, русо и симпатично.
-А, ето го новият ми камериер. Заповядайте. Довиждане Мери.- избъбра разсеяно лорда и избута през вратата жената.
Мери постоя пред вратата, докато не дойде таксито. Колкото и да се убеждаваше някъде дълбоко в себе си, и тя знаеше точно къде, завиждаше на новото момче и то много.