Секс в ада

Жана беше здравомислеща жена на 32 години. Винаги се ръководеше на принципа око да види ръка да пипне. Не вярваше в измислени религии, светци и извънземни, още по-малко в съществуването на отвъден свят. За нея смъртта беше край на всичко. Случи се така, че преди два месеца почина най-близката й приятелка Вили. Тя се занимаваше с най-различни окултни ритуали и наистина вярваше в ада и рая и всички онези неведоми пътища водещи човек по земята, а и отвъд. Жана страдаше за Вили, но така и не можа да й влее здрав разум, а катастрофата прекъсна живота й завинаги. За спомен от починалата, Жана имаше само една снимка, на която бяха двете и картина подарена й от другата жена преди доста години, която стоеше забравена под леглото, както си беше увита с хартия.

Беше неделя и Жана реши да разчисти малко в апартамента си. Докато бършеше прах намери и картината от Вили. Разви я и я загледа. На пръв поглед беше някаква цапаница от неизвестен автор и изглеждаше доста стара. Различаваше се някаква планина в огън и странни сенки, които като че ли танцуваха по платното. Жана я поизбърса от праха и реши да я закачи на стената в спалнята, в памет на Вили. Същата вечер като си лягаше жената се почувства много странно. Обзеха я някакви тръпки. Сърцето и започна да прескача и докато затвори очи имаше усещането, че всичко се върти. Жана реши, че сигурно се разболява и тръгна да става да вземе някакво хапче. За нейно учудване като отвори очи не беше в спалнята си. Около нея имаше само остри скали, изглеждащи сивочерни от тъмнината. Горяха стотици огньове, а светлината от тях беше някак приглушена и треперлива. Жана се огледа, разтърка очи и реши, че сънува. Тръгна към един от огньовете. Около него имаше дрипави фигури. Като дойде почти до тях, Жана разбра, че не са хора. Едно от тях се обърна към нея и тя изтръпна. Лицето беше разкривено и зъбато, с липсваща кожа, висяща на парцали. Ръцете бяха само кости и жили, с остри нокти. Нещото заговори тихо и гърлено.
-Чакахме те, доста дълго при това. Ще ти покажа къде е сега твоята приятелка.
Жана стоеше като вкаменена и едва дишаше. Съществото се приближи до нея, сграбчи я за ръката и я дръпна. Жана падна на земята, а върху й се метнаха и другите отвратителни изчадия. Разкъсаха дрехите й за секунди. Едно я лигавеше по лицето и устата с език, приличен на змийски, друго я хапеше по гърдите. Трето по корема и бедрата. Приближи се по едра фигура, чиято глава беше скрита под качулката и лицето не се виждаше. Когато се намести между краката й Жана успя да мерне красиво лице с ужасно зли черни очи. Качулатия заби пръсти в женския й отвор и сякаш затърси нещо, а когато заръмжа доволно пред очите на Жана избухна светлина. Вече не я болеше. Виждаше как раздират плътта й, с острите си нокти, но изпитваше само удоволствие. Гърчеше тяло срещу тях и отвръщаше на зъбатите им целувки. Кожата й окъпана в собствената й кръв пулсираше от блаженство. Качулатия напъха кривия си кур в нея, друг навря ръка в ануса й и всички дружно я клатиха незнайно колко време. Жана се разпадаше на части. Носеше се в нищото. По едно време едно от изчадията я удари силно по лицето. Тя се освести. Бяха се наредили пред нея, като държава в ръце куровете си. Приличаха на човешките, но бяха по дебели и с тъмна лъскава кожа. Едно я хвана за косата и навря хуя си в устата й. Тя се задави и запоема по-бързо нещото, за да може да диша в промеждутъците. Другите я бяха заобиколили и търкаха инструментите си в косата, врата й, гърба, гърдите. Кой където стигнеше. Окъпаха я в сперма, или поне тя си мислеше, че е такова. Имаше същата консистенция, но беше черно и лепкаво.
Красивият със злите очи я помъкна нанякъде. Жана едва се влачеше. Не усещаше да я боли, но беше изморена и то много. Нещото я завлече до една ниша в скалата, която се оказа тунел. Влязоха и вървяха доста дълго. Накрая стигнаха до множество килии с жени в тях. Жана бе захвърлена в една празна. Не беше заключено, но тя не можеше и да върви повече. Качулатият извлече друга жена, почти дете, на глед на не повече от 13-14 години и се скри по друг тунел. Жана се отпусна и затвори очи, но не можеше да заспи. Дочу в мрака гласа на жена от килията до нея.
-Ти си в ада скъпа. Собственият си ад. От каквото си се отказвала, бягала и страхувала това ще ти се случи. Щом си тук или си повикана заради друг или за да си вземеш поука. И в рая бях преди време. Там изживяваш възвишените си чувства. Любов, приятелство, борба за власт, душевни терзания. Странно нали. А тук е всичко плътско, но някак приглушено. Пристрастяващо. Ще видиш.
-Чакай, а колко време ще съм тук, извика Жана, но никой не й отговори повече.
Скоро дойде ново същество, този път женско. С плешива глава и златни бижута на врата. Надвеси се над Жана и я загледа в очите. Жената беше като хипнотизирана. Като по команда стана и започна да целува и ближе противната женска. Засмука гърдите й, погали всеки сантиметър от зелената груба кожа. Търкаше се в нея най-безсрамно и й харесваше. Застана между краката й и засмука нещото между там. Пъхна почти цялата си ръка в дупката й като движеше в ритъм ръката и езика си. Съществото стоеше неподвижно, докато с всяко действие Жана все повече се приближаваше към оргазъм, докато не изгуби представа кое е истина и кое не. Все още с гърчеща се вътрешност от удоволствие, Жана осъзна, че каквото прави на съществото, го усеща самата тя. Заредиха се часове, може би дни, на див секс и извращения. Похотта се лееше от Жана като река. Стоеше сама в тясна килия и стискаше с ръка путката си. Искаше чукане, искаше болка, някой да напъха нещо голямо в нея и да я лашка докато не припадне.
В килията влязоха няколко качулати, като водеха на каишка някакво същество на четири крака. От зъбатата уста течаха лиги, беше голо и напомняше на нещо средно между куче и човек. С издължена муцуна, малки уши и издължени крайници. Част от слугите завързаха Жана на внесена маса. Разкрачиха я колкото можаха повече, като разпериха и ръцете й, захванати с метални гривни за четирите ъгъла. От една торба извадиха две животинки. Приличаха на невестулки, но бяха бели. Докато ги пуснаха и те сами се настаниха на двете зърна на Жана, като започнаха да смучат и хапят с малките си зъбки. Скоро под устите им потекоха тънки струйки кръв. Жана се гърчеше в екстаз. Пуснаха и кучеподобното създания и излязоха. То се заклатушка към нея. Обиколи я веднъж. Облиза устата й, а после и струйките кървава пяна по корема. Заби муцуна между краката й и завъртя език. Грапав като пила той изтръгна дълбоки тръпки от тялото на разгонената жена. Навря почти цялата си муцуна в путката й, като езикът му шареше из вътрешността й. После повтори същото и със задния отвор на жената. Конвулсиите следваха една след друга. Жана едвам си поемаше дъх. Анусът и беше зачервен и тръпнещ. Най-после куче подобното напъха оголения си хуй в нея. Беше странно, но Жана усещаше движение и в ануса си, не само в путката. Дали беше с два хуя, тя не разбра. Разтегната и хапана по зърната тя потъна в забравата на екзотичните вълни на лудостта.
Жана се събуди и видя тавана на собствената си спалня. Стресна се. Надигна се от леглото, но не можа да стане. Цялата беше в рани и всички мускули я боляха, а най-силна беше болката отдолу между краката й. Жената се тръшна назад по гръб и си заповтаря, че всичко е било сън. Само сън и нищо друго. По някое време се надигна. Посвестила се реши да звънне на общата им приятелка с Вили, Аксения. Разказа й, че е имала странни преживявания без да навлиза в подробности. Каза и за картината. Аксения се засмя и й обясни, че тя е била донесена от Франция. Била на повече от 500 години и се смятало, че сбъдва подсъзнателните желания на човек, като го води в отвъдния свят. Жана й благодари и затвори. Седна полека на наболяващото я седалище и реши, че още днес отива да си купи вибратор. Вече никакво въздържание. А картината. Занесе я в мазето, но не я изхвърли. Знае ли човек, какво ще му се прииска утре.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *