Секс в манастира

олина беше млада послушница в манастир. От малка отдадена на вярата, тя последва вътрешния си повик и на 20 години постъпи в един женски манастир в затънтена френска провинция. Комплекса беше много уединен. Най-близкото селце беше на 10 километра. В близост до него на два километра имаше и мъжки манастир, но монасите и монахините се виждаха много рядко. Обикновено по Коледа и Великден всички ходеха на службата в селото, където идваше свещеник от висшия клир. Поли беше от около два месеца послушничка, като денят й минаваше в молитви и работа в градината и кухнята. С остригана късо коса, покрита глава и свободно расо, младото момиче почти не се различаваше от останалите сестри. Всяка седмица някои сестри излизаха в гората до манастира да събират билки. Този ден игуменката извика Поли, за да й съобщи, че сестра Мария е болна и тя трябва да я замести при събирането на растения. Заръча й много да внимава и да се държи близо до другите сестри. Поли смирено се съгласи. Взе полагащата й се торба и излезе с другите. Щом прекрачиха портите на манастира очите на всички заблестяха с подновен ентусиазъм. Повечето от монахините си свалиха покривалата за глава, повдигнаха полите на робите си и затичаха като момиченца под топлото слънце. Поли се поогледа тревожно и забърза след тях. Щом стигнаха в гората, жените се пръснаха, а Поли остана сама. Не знаеше какво се случва, но тръгна по една поляна да търси билки. Не беше набрала много когато стигна до един поток и приседна до брега му да си изяде обяда, който носеше. Докато дъвчеше бавно, нещо изшумоля зад нея. Девойката се стресна и замръзна от страх, като не посмя да се обърне. Започна да се моли безгласно. Чу как някой или нещо се приближава зад нея, докато в един момент топли ръце я хванаха за раменете.


-Я какво си имаме тук. Ти май си нова, а, чу се мъжки глас.
Полина не смееше да гъкне, сърцето й щеше да изскочи от гърдите. И преди да влезе в манастира едва беше контактувала с мъже. Полина нямаше как да знае, че често сестрите се срещаха с местната група дървари. Един от тях я беше видял още в началото й я беше проследил.
-Не е хубаво така, успокой се. Ще видиш, че не съм страшен, измънка мъжа.
Той сложи ръка на главата й и пъхна пръсти в късата, гъста коса, като заразтрива нежно скалпа. Погали едното ухо, продължи по нежната, бяла кожа на врата. Обърна девойката към себе си, като залепи звучна целувка на сочните й устни. Стискайки лицето й успя да отвори устата й, в която бързо пъхна език. Засмука нейния, проучи цялото топло място, а после засмука шията й. Поли стоеше неподвижно и не смееше да гъкне. Мъжът развърза невзрачната кафява роба и я свлече по раменете й, като покри пътя на плата с целувки. Катурна назад момичето и измъкна изцяло дрехата. Отдолу Поли беше с обикновени бели бикини и бяло потниче, през което прозираха тъмните зърна на гърдите й. Мъжът се наведе и пое с устни едното от тях, като навлажни плата. Подухвайки върху него то се втвърди и щръкна нагоре в покана. Поли усети странни тръпки в тялото си, като не знаеше къде свършва страхът и започна другото. Дърварят хвана с две ръце потника и го раздра на две. После се спусна с език по двете гърди, като докато смучеше едната, разтриваше с пръсти другата. Покри с целувки корема, закръжи около пъпа и стигна до ръба на гащичките й. Поли се напрегна цялата и промълви тихо:
-Моля ви, недейте.
-Спокойно, ще видиш колко ще ти хареса, после сама ще ме търсиш, ухили се мъжът.
Смъкна по стройните, бели крака, бикините и ги захвърли в тревата отстрани. Наведе се и разтвори с пръсти нежните й гънки. Путката й беше розова и недокосвана. Малка, стегната и тръпнеща под пръстите му. Наведе се съвсем и целуна сладката й пичка. Поли се загърчи по него. Той я натисна през корема с едната си ръка, за да не може да се дърпа и заобхожда с език цепката й. Дразнеше тесния вход, погали клитора й, а после го засмука. Поли усети как нещо ниско в корема й я задърпа отвътре. Мъжът продължи за смуче и хапе, докато в един момент напъха полека един пръст в нея. Задвижи го навътре навън, докато не овлажня от собствените й девствени сокове. Съблече се бързо, намести се между краката й, разтри леко хуя си и натисна в отвора й. Беше много тясно и той натисна по-силно. Хуя му влезе до някъде и спря, като мъжът усети тънката преграда. Поли стискаше очи и мяташе глава. Мъжът надървен здраво, засмука зърната й и натисна изведнъж, вкарвайки докрай кура си в тясната путка. Поли изхълца, като дърварят едвам заглуши, с устата си, писъка й. Постепенно задвижи пениса си вътре в нея. Триенето беше силно, поради тесния проход. Заклати я здраво, докато не усети в един момент, че ще изригне. Тогава го извади и поля с гъста сперма тревата отстрани. Момичето лежеше като убито. На мъжът му дожаля. Настани се до нея и започна да гали и целува всеки сантиметър от кожата й. По гърдите, корема, врата, устните, лицето, както и наранените й гънки между краката. Наведе се и засмука клитора й, докато продължаваше да разтрива едното й зърно. Топлината в стомаха на Поли се усили, събра се в една точка под устните му. Момичето се замята, загърчи, докато плътта и избухна в пулсации, под езика на мъжа.
-Вече трябва да си добре, след време ще ти хареса повече, издума работникът.
Стана, облече се и си тръгна. Поли лежа доста, докато събере сили да се надигне. Изми се в потока и се облече. Слънцето клонеше към заник и побърза да се прибере в манастира. На входа една от другите сестри, които излизаха, я посрещна със знаеща и разбираща усмивка. След вечернята, игуменката повика Поли в своите покои. Послушницата много притеснена, застана на колена пред иконата и замоли в стаята на майката. Самата игуменката влезе тихо.
-Как си дете мое, хареса ли ти да береш билки навън със сестрите.
-Майко, аз…
-Знам всичко детето ми, плътта носи и радости. Ти готова ли си да ми донесеш малко радост тази вечер?
-Разбира се майко, ще направя всичко за вас, отговори тихо Поли.
Игуменката я хвана за ръката, вдигна я на крака и я поведе към спалнята си. Вътре осветено от няколко свещи се виждаше леглото й.
-Искам да ми направиш каквото си научила днес в гората, заповяда игуменката.
Поли се стресна, изчерви се и заекна:
-Но как, аз не съм мъж.
Майката извади от чекмедже на бюрото си дълга, дебела свещ, оформена и загладена с времето. Отдолу свършваше с две заоблености, като мъжки топки. Без повече приказки игуменката хвърли настрани расото си и се излегна на леглото. Поли се приближи и посегна към нея. Загали я както днес нея дърваря. Целуна я по устата, по тялото, засмука гърдите и зърната й. Неопитната й уста стигна и до путката. Разтвори плътта и видя червения клитор. Пое го в уста, зашава с език нагоре надолу, при което майката само въздишаше. Взе свещта, поотърка я по срамните устни и с едно движение, като по магия путката на игуменката я пое в себе. Поли заблъска напред назад със свещта. Като с другата ръка търкаше клитора й, набъбнал нагоре. Майката се гърчеше и нашепваше нещо, докато в един момент се ококори и Поли усети как застиска конвулсивно свещта. Спокойна и отпусната, игуменката дръпна Поли, да легне до нея, напъха ръка под робата и гащичките й, и започна да потупва клитора й, докато с един пръст напъхан в нея, шаваше по стената й отвътре. Не след дълго Поли захълца и пусна соковете си. Притихнали лежаха прегърнати. Поли погледна Майката и продума:
-Мисля, че вие сте най-добрата игуменка във Франция, Майко.
-Ще видим, чедо, може някой ден да наследиш поста ми, усмихна се жената.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *